MASÉR - kvalifikační masérský kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR

    Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR byla prodloužena dne 10.12.2008 pod číslem jednacím 41606/2008.
Dlouhodobý kvalifikační kurz je v rozsahu 500 vyučovacích hodin, z toho je vyčleněno na teoretickou část 250 hodin, na praktickou část rovněž 250 hodin. Přitom praktická část je rozdělena na teoreticko-praktickou výuku v délce 110 hodin a praxi v délce 140 hodin.
    Výuka v tomto kurzu je rozdělena do 5 výukových bloků po 9-ti dnech. Výuka v rámci bloku probíhá  denně od 8,30 do 16 hodin.
    Po skončení teoretické  a  teoreticko-praktické výuky začíná praxe ve smluvních zařízeních, kterými jsou:  Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., Rehabilitační ústav Kladruby, Státní léčebné lázně Janské Lázně, Nemocnice Na Žižkově, NZZ, Hospic – Domov sv. Josefa v Žirči, Rehabilitační klinika Malvazinky, MEDITERRA, s.r.o., NZZ Therap-Tilia, s.r.o. Praha.

Podmínkou pro přijetí do kurzu jsou:

I.   ukončené střední vzdělání, např. dvouleté učiliště  nebo získání odborné způsobilosti pro výkon povolání sanitář

II.  dobrý zdravotní stav, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce, v případech pochybnosti rozhoduje písemné stanovisko odborného lékaře

    Učební plán sestává ze základů veřejného zdravotnictví, první pomoci, základů somatologie se zaměřením na pohybový systém, vybraných kapitol z psychologie, chirurgie a chirurgických onemocnění, z hygieny a epidemiologie,  z prevence a ochrany zdraví.

Dále z teorie a teoreticko-praktické výuky klasické masáže, balneologie a fyzikální terapie.

    Cílem tohoto akreditovaného kvalifikačního kurzu je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven tak, aby byl schopen poskytovat masérskou péči pod přímým vedením fyzioterapeuta, popř. lékaře se specializací rehabilitační a fyzikální medicíny.

    Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Zkouška se skládá z části  praktické a teoretické.

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení (certifikát MZ ČR) o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru masér (ve zdravotnictví).

Toto osvědčení je podkladem k získání živnostenského listu  na masérské služby.

    Cena kurzu je 19.000,- Kč, kurzovné můžete uhradit ve čtyřech splátkách. Zálohu  ve výši 3.000,- Kč před nástupem do kurzu a dále  při nástupu do jednotlivých výukových bloků poměrnou část tak, aby před nástupem na praxi bylo kurzovné uhrazeno v plné výši.

Spolupracujeme i s úřady práce.

Přednáší:

  • Teorie: Prof. MUDr. I. Dylevský, DrSc., MUDr. J. Franz, PhDr. Mgr. V. Vlček, CSc., MUDr. L. Hamplová, PhD.,
  • Praxe: E. Hrubá, S. Flandera, A. Štefáčková, Mgr. B. Komárek

 

Termín:  14.9. 2013 - 31.1. 2014

 

Kurz je rozdělen do pěti výukových bloků:

I. výukový blok       14. - 22. září 2013

II. výukový blok       12. - 20. října 2013

III. výukový blok       9. - 17. listopadu 2013

IV. výukový blok      30. 11. - 8. prosince 2013

Teoreticko-praktická výuka: 21. - 24. listopadu + 9. - 13. prosince 2013

Praxe: v rozsahu 17,5 dne v době od 14. 12. 2013 do 30. 1. 2014

Závěrečné zkoušky: 30. a 31. ledna 2014

 

Aktuální ceny a termíny kurzů naleznete v sekci probíhající kurzy.


Kontakt

Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera

Nekvasilova 625/2
Praha 8
186 00


IČ: 18428291
tel: 283 842 384 (kancelář, 8:00 - 16:00)
mobil.: 777 877 437


Najdete nás také na facebooku:
https://www.facebook.com/stanislav.flandera.maserske.kurzy