11.01.2011 10:17

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

nar. 20. 7. 1940, Pardubice

MUDr. 1965

CSc. 1972

Doc. 1976

DrSc. 1986

Prof. 1987

Od roku 1965 do r. 1993 působil postupně jako asistent, docent a profesor na FVL UK. V r. 1993  byl v konkurzním řízení  přijat na místo vedoucího oddělení anatomie FTVS UK. V letech 1994 – 2004  řídil také integrované pracoviště funkční anatomie  pro FTVS a 2.LF UK. Působí na ZSF JU jako vedoucí redaktor registrovaného časopisu Kontakt. Od r. 2010 je zástupcem vedoucího katedry lékařských a humanitních oborů fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a členem kolegia děkana.Je členem vědeckýc rad několika vysokých škol.  Přednáší v institutu pro doškolování lékařů a působí v dalších kurzových aktivitách.

Je  trvale zapojen v řešení různých grantových projektů, v  současné době je spoluřešitelem tří grantových úkolů. Vedl deset doktorandů pro obor biomechanika a kineziologie, kteří již ukončili úspěšnou obhajobou. V současné době vede čtyři doktorandy. Je členem oborové rady biomechaniky, České anatomické společnosti,  European Teratology a řady odborných komisí.   

Speciálním zájmem prof. Dylevského je - kromě všeobecné morfologie a klinických aplikací morfologie - anatomie dětského orga­nismu a kineziologie člověka. Pro tyto velmi speciální obory vydal první české monografie obecné a speciální kineziologie (Grada 2007/9) a připravuje do tisku Anatomii dítěte. Publikoval přes 250 prací, z toho 17 monografií.

—————

Zpět


Kontakt

Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera

Nekvasilova 625/2
Praha 8
186 00


IČ: 18428291
tel: 283 842 384 (kancelář, 8:00 - 16:00)
mobil.: 777 877 437


Najdete nás také na facebooku:
https://www.facebook.com/stanislav.flandera.maserske.kurzy