Masér

MASÉR

kvalifikační kurz akreditovaný MZ ČR 

Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR byla prodloužena dne 4. 12. 2014 pod číslem jednacím 48746/2014-4/ONP.

     Dlouhodobý kvalifikační kurz je v rozsahu 508 vyučovacích hodin, z toho je vyčleněno na teoretickou část 250 hodin, na praktickou část rovněž 250 hodin. Přitom praktická část je rozdělena na teoreticko-praktickou výuku v délce 110 hodin a praxi v délce 140 hodin. 8 hodin činí závěrečná zkouška.

    Výuka v tomto kurzu je rozdělena do 5 výukových bloků po 9-ti dnech. Výuka probíhá od 8 hodin,  event. od 8,30 do 16 hodin.

     Po skončení teoretické  a  teoreticko-praktické výuky začíná praxe v smluvních zařízeních, kterými jsou:  Léčebné lázně Bohdaneč, a.s.,  Státní léčebné lázně Janské Lázně, ZZ Stanislav Flandera, Hospic – Domov sv. Josefa v Žirči, Rehabilitační klinika MEDITERRA, s.r.o. 

Podmínkou pro přijetí do kurzu jsou:

  1. ukončené střední vzdělání, např. dvouleté učiliště nebo získání odborné způsobilosti pro výkon povolání sanitář pro léčebné lázně a léčebnou rehabilitaci a nebo úspěšné absolvování vstupního pohovoru

        II. dobrý zdravotní stav, a to jak  po fyzické, tak po psychické stránce, v případech pochybnosti rozhoduje písemné stanovisko odborného lékaře

  1. čestné prohlášení uchazeče, že nebyl a není trestně stíhán za mravnostní a majetkové delikty, jakož i za trestné činy násilné povahy.

     Učební plán sestává ze základů veřejného zdravotnictví, první pomoci, základů somatologie se zaměřením na pohybový systém,  vybraných kapitol z psychologie,a chirurgických onemocnění, z hygieny a epidemiologie,  z prevence a ochrany zdraví.

Dále z teorie a teoreticko-praktické výuky klasické masáže, balneologie a fyzikální terapie.

     Cílem tohoto akreditovaného kvalifikačního kurzu je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven poskytovat masérskou péči pod přímým vedením fyzioterapeuta, popř. lékaře se specializací rehabilitační a fyzikální medicíny.

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Zkouška se skládá z části  praktické a teoretické.

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru masér (ve zdravotnictví).

Toto osvědčení je podkladem k získání živnostenského listu  na masérské služby.

     Cena kurzu je 22.000,- Kč, kurzovné můžete uhradit ve čtyřech splátkách. Zálohu  ve výši 6.000,- Kč před nástupem do kurzu a dále  při nástupu do jednotlivých výukových bloků poměrnou část tak, aby před nástupem na praxi bylo kurzovné uhrazeno v plné výši.

     Spolupracujeme i s úřady práce.  Na základě jejich požádání jim zašleme potřebné doklady k uzavření  příslušné dohody.

 

Pro velký zájem připravujeme nový termín kurzu v listopadu!

MASÉR

Termín kurzu:
I. výukový blok 22. - 30. 9. 2018
II. výukový blok 8. - 16. 10. 2018
III. výukový blok 27. 10. - 4. 11. 2018
IV. výukový blok 24. 11. - 2.- 12. 2018
V. výukový blok 6. - 14. 12. 2018
 
Praxe: v rozsahu 17,5 dne (140 hodin) libovolně v době od 17. 12. 2018 do 23. 1. 2019
 
Závěrečná zkouška: 24. ledna 2019
 
Zahájení kurzu: 22. září 2018 v 9 hodin (ostatní dny 8:30 až 16:00)
 
Ukončení kurzu: 24. ledna 2019 (pátek v 16hodin)
 
Kurzovné: 22.000,- Kč (platí se záloha 6.000,- před nástupem do kurzu a dále 4 splátky po 4.000,- Kč)
I. splátka při nástupu do I. výukového blok, 2. splátka při nástupu do II. bloku, atd.
 
S Sebou: Psací potřeby, pracovní masérské oblečení, domácí obuv, ručník a prostěradlo
 
Přihlášky: po zaslání přihlášky požadujeme zálohu 6.000,- Kč
 
Pro velký zájem připravujeme nový termín kurzu v listopadu!
 
Přihlásit se můžete zde: prihlaska/

 

 


Kontakt

Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera

Nekvasilova 625/2
Praha 8
186 00


IČ: 18428291
tel: 283 842 384 (kancelář, 8:00 - 16:00)
mobil.: 777 877 437


Najdete nás také na facebooku:
https://www.facebook.com/stanislav.flandera.maserske.kurzy