MASÉR -  kvalifikační masérský kurz akreditovaný  Ministerstvem zdravotnictví ČR

 

Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR byla prodloužena dne 10.12.2008 pod číslem jednacím 41606/2008.

Dlouhodobý kvalifikační kurz je v rozsahu 500 vyučovacích hodin, z toho je vyčleněno na teoretickou část 250 hodin, na praktickou část rovněž 250 hodin. Přitom praktická část je rozdělena na teoreticko-praktickou výuku v délce 110 hodin a praxi v délce 140 hodin.

 

Výuka v tomto kurzu je rozdělena do 5 výukových bloků po 9-ti dnech. Výuka probíhá  od 8,30 do 16 hodin.

Po skončení teoretické  a  teoreticko-praktické výuky začíná praxe v smluvních zařízeních, kterými jsou:  Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., Rehabilitační ústav Kladruby, Státní léčebné lázně Janské Lázně, Nemocnice Na Žižkově, NZZ, Hospic – Domov sv. Josefa v Žirči, Rehabilitační klinika Malvazinky, MEDITERRA, s.r.o., NZZ Therap-Tilia, s.r.o. Praha.

 

Podmínkou pro přijetí do kurzu jsou:

I.   ukončené střední vzdělání, např. dvouleté učiliště  nebo získání odborné způsobilosti pro výkon povolání sanitář a nebo úspěšné absolvování vstupního pohovoru

II.  dobrý zdravotní stav, a to jak  po fyzické, tak po psychické stránce, v případech pochybnosti rozhoduje písemné stanovisko odborného lékaře

 

Učební plán sestává ze základů veřejného zdravotnictví, první pomoci, základů somatologie se zaměřením na pohybový systém, vybraných kapitol z psychologie, chirurgie a chirurgických onemocnění, z hygieny a epidemiologie,  z prevence a ochrany zdraví.

Dále z teorie a teoreticko-praktické výuky klasické masáže, balneologie a fyzikální terapie.

 

Cílem tohoto akreditovaného kvalifikačního kurzu je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven tak, aby byl schopen poskytovat masérskou péči pod přímým vedením fyzioterapeuta, popř. lékaře se specializací rehabilitační a fyzikální medicíny.

 

 Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Zkouška se skládá z části  praktické a teoretické.

 Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru masér (ve zdravotnictví).

 Toto osvědčení je podkladem k získání živnostenského listu  na masérské služby.

 

Cena kurzu je 19.000,- Kč, kurzovné můžete uhradit ve čtyřech splátkách. Zálohu  ve výši 3.000,- Kč před nástupem do kurzu a dále  při nástupu do jednotlivých výukových bloků poměrnou část tak, aby před nástupem na praxi bylo kurzovné uhrazeno v plné výši.

Spolupracujeme i s úřady práce. 

 

Termín zahájení kurzu:

 14. září 2013

 


Kontakt

Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera

Nekvasilova 625/2
Praha 8
186 00


IČ: 18428291
tel: 283 842 384 (kancelář, 8:00 - 16:00)
mobil.: 777 877 437


Najdete nás také na facebooku:
https://www.facebook.com/stanislav.flandera.maserske.kurzyPřihláška na kurzy

10.06.2018 00:00

Přihlášení na kurzy

Přihlášení na kurzy můžete provést odesláním přiloženého dokumentu na naši e-mailovou adresu nebo telefonicky na čísle 777 877 437.  prihl.doc (19,5 kB) Nově také možnost přihlášení online. Zde můžete vyplnit přihlášku do kurzu.  

Celý článek

—————

14.05.2018 00:00

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pacientů vydaná podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR:   Toto vzdělávací zařízení zpracovává Vaše osobní údaje jen pro účely splnění povinností vyplývajících z akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR a z povinností...

Celý článek

—————


Fotogalerie: Ukázka technik

/album/fotogalerie-maser/masaz00001-jpg/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz00026-jpg2/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz00248-jpg/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz00277-jpg/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz00308-jpg/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz00939-jpg/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz01210-jpg/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz01451-jpg/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz02871-jpg/

—————

/album/fotogalerie-maser/masaz02969-jpg/

——————————